Látka na roušky

Mám vyřazené spoustu oblečení, které se může rozstříhat a použít na ušití roušek. Přivezu, kam bude potřeba

Mám vyřazené spoustu oblečení, které se může rozstříhat a použít na ušití roušek. Přivezu, kam bude potřeba


E-mail: radkovskanela@gmail.com

Telefon: 727889285

Bezpečnost

Omezte, prosím, co nejvíce mezilidský kontakt. 
Nejezděte MHD přes půl města pro potřebné věci. 
Najděte nejbližší odběrné místo a zeptejte se tam, kontaktujte je.
Ústa i nos si chraňte alespoň šálou, na ruce si nasaďte rukavice.