Jana Masaryka 2

Máme malou rouškovou manufakturu.

Stav zásob

Zatím zvládáme kolem 50 roušek denně.

Otevírací doba

10.00-22.00

Masketeers


Adresa: Jana Masaryka 2

E-mail: masketeersjm2@gmail.com

Telefon: 604331889

Bezpečnost

Omezte, prosím, co nejvíce mezilidský kontakt. 
Nejezděte MHD přes půl města pro potřebné věci. 
Najděte nejbližší odběrné místo a zeptejte se tam, kontaktujte je.
Ústa i nos si chraňte alespoň šálou, na ruce si nasaďte rukavice.