Máš roušky, dezinfekci nebo materiál k výrobě?

Zaregistruj se, zadej nabídku nebo věci odnes na odběrné místo.

Potřebuješ roušky, dezinfekci nebo materiál k výrobě? 

Zaregistruj se, zadej poptávku nebo kontaktuj odběrné místo.

Jak fungujeme a čeho chceme docílit.

Velkým problémem dnešních dnů, je sehnat roušku či dezinfekci a nebo tyto potřebné věci naopak dostat na správné místo. Dobře si to uvědomujeme a proto jsme vytvořili platformu, na které má každý možnost přímo darovat nebo odnést potřebné věci na odběrná místa. 

Pokud nedisponujete rouškami ani dezinfekcí a nemáte ani ochranné rukavice, zkuste se podívat doma a třeba najdete materiál k výrobě zmíněných věcí, po kterých je také obrovská poptávka a nabídnout je zde. Je to jednoduché a přitom to tolik pomůže. 

Všechny registrované zároveň žádáme, aby vše nabízeli zdarma nebo za náklady. Tyto dny jsou pro všechny těžké, proto prosíme pomozme si a neobohacujme se na tom! Děkujeme. 

Pomozme si a zvládněme to společně. Děkujeme, jste skvělí. 

Bezpečnost

Omezte, prosím, co nejvíce mezilidský kontakt. 
Nejezděte MHD přes půl města pro potřebné věci. 
Najděte nejbližší odběrné místo a zeptejte se tam, kontaktujte je.
Ústa i nos si chraňte alespoň šálou, na ruce si nasaďte rukavice.